สื่อนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ PDF
WHA Connect Newsletter - December 2020, Vol. 49 : No.4 29 ธ.ค. 2563
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.36 25 ธ.ค. 2563
WHA Connect Newsletter - October 2020, Vol. 48 : No.3 04 พ.ย. 2563
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.35 10 ต.ค. 2563
WHA Connect Newsletter - June 2020, Vol. 47 : No.2 14 ก.ค. 2563
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.34 26 มิ.ย. 2563
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.33 28 มี.ค. 2563
WHA Connect Newsletter - March 2020, Vol. 46 : No.1 26 มี.ค. 2563
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.32 14 ธ.ค. 2562
WHA Connect Newsletter - December 2019, Vol. 45 : No.4 11 ธ.ค. 2562
WHA Connect Newsletter - August 2019, Vol. 44 : No.3 05 ก.ย. 2562
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.31 31 ส.ค. 2562
WHA Connect Newsletter - June 2019, Vol. 43 : No.2 03 ก.ค. 2562
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.30 25 มิ.ย. 2562
WHA Group Japanese Newsletter - Vol.29 04 เม.ย. 2562
WHA Connect Newsletter - February 2019, Vol. 42: No.1 04 มี.ค. 2562
WHA Group Japanese Newsletter December 2018 15 ธ.ค. 2561
WHA Group Japanese Newsletter September 2018 08 ก.ย. 2561
WHA GROUP NEWSLETTER vol.40 07 ก.ย. 2561
WHA Group Japanese Newsletter May 2018 05 พ.ค. 2561
WHA Group English Newsletter April 2018 24 เม.ย. 2561
WHA GROUP Newsletter 30 มิ.ย. 2560