หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2562 16:36
  • ราคาล่าสุด:
    6.10 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): -0.05 (-0.81%)
    ปริมาณ (หุ้น): 9,440,300
ราคาสูงสุด : 6.25
ราคาต่ำสุด : 6.10
วันก่อนหน้า : 6.15
ราคาเปิด : 6.15

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

412 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

308 KB. | PDF