ข้อมูลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท
WHAUP256B II/HNW หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท
WHAUP286A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571