เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2566 (16:38)

WHAUP

3.86

+0.04 (1.05%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

828,883

ราคาเปิด

3.80

วันก่อนหน้า

3.82

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.86 / 700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.84 / 157,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.80 - 3.88

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.48 - 4.34


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %