เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 28 กันยายน 2564 (16:50)

WHAUP

4.20

-0.02 (-0.47%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

2,420,600

ราคาเปิด

4.22

วันก่อนหน้า

4.22

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

4.20 / 342,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.18 / 797,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.18 - 4.24

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.50 - 4.94


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %