เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2563 (16:37)

WHAUP

5.60

-0.20 (-3.45%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

4,345,300

ราคาเปิด

5.75

วันก่อนหน้า

5.80

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.65 / 957,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.60 / 119,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.55 - 5.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.15 - 7.45


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %