เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มีนาคม 2566 (16:37)

WHAUP

3.90

+0.06 (1.56%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

1,076,030

ราคาเปิด

3.84

วันก่อนหน้า

3.84

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.90 / 78,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.88 / 150,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.84 - 3.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.66 - 4.34


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %