เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม 2563 (16:39)

WHAUP

4.04

+0.04 (1.00%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

5,425,100

ราคาเปิด

3.94

วันก่อนหน้า

4.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

4.04 / 55,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.02 / 130,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.92 - 4.16

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.16 - 7.45


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %