เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2562 (16:39)

WHAUP

6.50

- (-%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

3,783,900

ราคาเปิด

6.55

วันก่อนหน้า

6.50

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.50 / 3,162,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.45 / 1,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.40 - 6.55

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.15 - 6.85


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %