ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
12 มี.ค. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2562
15:20 - 16:20 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ส.ค. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2562
13:00 - 14:00 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
14:00 น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6
21 ส.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2561
14:10 - 15:10 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
14.00 น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6
5 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560
14:10 - 15:10 น.
ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พ.ย. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560
14:10 - 15:10 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 ส.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560
14:10 - 15:10 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 มิ.ย. 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
14:00 น.
ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
15 พ.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2560
16:30 - 17:45 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย