ปฏิทินนักลงทุน

ปี :
วันที่ กิจกรรม
24 พ.ค. 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567
15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
18 เม.ย. 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2566
15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2566
15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
30 ส.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2566
16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23 พ.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2566
16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
20 เม.ย. 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2565
09:15 - 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565
16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
13 ก.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565
15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
22 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
04 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2564
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
17 พ.ย. 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
23 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
13 ส.ค. 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
28 พ.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
17 พ.ค. 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564
20 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
14:00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
11 มี.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563
11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
04 มี.ค. 2564 งานประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2563
25 ก.พ. 2564 Financial Results Year End 2020
25 ม.ค. 2564 J.P. Morgan's Thailand Conference 2021
19 ม.ค. 2564 Citi Thailand C-Suite Corporate Day 2021
วันที่ กิจกรรม
21 ธ.ค. 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
21 ส.ค. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563
13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
10 ก.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
14:00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
26 พ.ค. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563
16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
12 มี.ค. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2562
15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม
19 ส.ค. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2562
13:00 - 14:00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
14:00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6
วันที่ กิจกรรม
21 ส.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2561
14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
14.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6
05 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560
14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม
14 พ.ย. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560
14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 ส.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560
14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 มิ.ย. 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
14:00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
15 พ.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2560
16:30 - 17:45 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย