หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2563 16:37
  • ราคาล่าสุด:
    4.60 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): - (-%)
    ปริมาณ (หุ้น): 14,894,000
ราคาสูงสุด : 4.64
ราคาต่ำสุด : 4.52
วันก่อนหน้า : 4.60
ราคาเปิด : 4.62

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2562

28.19 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

478 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

380 KB. | PDF