หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 15:56
  • ราคาล่าสุด:
    4.34 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): - (-%)
    ปริมาณ (หุ้น): 2,626,500
ราคาสูงสุด : 4.38
ราคาต่ำสุด : 4.32
วันก่อนหน้า : 4.34
ราคาเปิด : 4.36

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2563

47.53 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

520 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564

442 KB. | PDF

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-719-9555 ต่อ 221 E-mail : ir@wha-up.com
ติดต่อ