หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2563 10:42
  • ราคาล่าสุด:
    4.44 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): -0.06 (-1.33%)
    ปริมาณ (หุ้น): 1,027,800
ราคาสูงสุด : 4.48
ราคาต่ำสุด : 4.42
วันก่อนหน้า : 4.50
ราคาเปิด : 4.46

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2562

28.19 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

478 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

380 KB. | PDF