หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2563 16:38
  • ราคาล่าสุด:
    3.78 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): +0.04 (1.07%)
    ปริมาณ (หุ้น): 3,209,900
ราคาสูงสุด : 3.82
ราคาต่ำสุด : 3.76
วันก่อนหน้า : 3.74
ราคาเปิด : 3.80

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2562

28.19 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

648 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

435 KB. | PDF