หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2564 16:37
  • ราคาล่าสุด:
    4.36 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): +0.04 (0.93%)
    ปริมาณ (หุ้น): 4,057,500
ราคาสูงสุด : 4.40
ราคาต่ำสุด : 4.32
วันก่อนหน้า : 4.32
ราคาเปิด : 4.34

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2563

47.53 MB. | PDF

งบการเงินรายปี 2563

1.21 MB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

470 KB. | PDF