หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 13 สิงหาคม 2563 09:46
  • ราคาล่าสุด:
    4.24 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): - (-%)
    ปริมาณ (หุ้น): -
ราคาสูงสุด : -
ราคาต่ำสุด : -
วันก่อนหน้า : 4.24
ราคาเปิด : -

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2562

28.19 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

478 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

380 KB. | PDF