หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2564 16:38
  • ราคาล่าสุด:
    4.68 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): -0.04 (-0.85%)
    ปริมาณ (หุ้น): 12,323,000
ราคาสูงสุด : 4.76
ราคาต่ำสุด : 4.66
วันก่อนหน้า : 4.72
ราคาเปิด : 4.76

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2563

47.53 MB. | PDF

งบการเงินรายปี 2563

1.21 MB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

470 KB. | PDF

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-719-9555 ต่อ 241 E-mail : marketing@wha-group.com
ติดต่อ