นักลงทุนสัมพันธ์

SET : WHAUP
ปรับปรุงเมื่อ:04 December 2023 16:36
4.02 THB
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.04 (1.01%)
ปริมาณ (หุ้น) : 2,034,658
ราคาสูงสุด : 4.02
ราคาต่ำสุด : 3.94
วันก่อนหน้า : 3.98
ราคาเปิด : 4.00

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะเริ่มมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย แต่ปัญหาราคาพลังงานที่เกิดขึ้นจากประเด็นความ ขัดแย้งระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาวะ เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเติบโต อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Operation Highlights

โซลูชั่นด้าน
สาธารณูปโภคและน้ำ

พลังงาน
ทดแทน

การบำบัดน้ำเสีย
จากอุตสาหกรรม

โครงการวางท่อจัดจำหน่าย
และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-719-9555 ต่อ 221

ir@wha-up.com