นักลงทุนสัมพันธ์

SET : WHAUP
ปรับปรุงเมื่อ: 25 January 2022 12:29
4.02 THB
เปลี่ยนแปลง (%) : - (-%)
ปริมาณ (หุ้น) : 1,385,800
ราคาสูงสุด : 4.04
ราคาต่ำสุด : 4.00
วันก่อนหน้า : 4.02
ราคาเปิด : 4.02

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ท้าท้ายอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้งซึ่งส่งผลให้ภาครัฐขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ลดการใช้น้ำซึ่งส่งผลต่อยอดขายน้ำให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีแรก ตามมาด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำและไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 2 ก่อนที่จะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทนำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่ได้วางแผนตั้งแต่ปี 2562 มาปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทยังคงมีความต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในภาวะเของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ก็ตาม

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Operation Highlights

โซลูชั่นด้าน
สาธารณูปโภคและน้ำ

พลังงาน
ทดแทน

การบำบัดน้ำเสีย
จากอุตสาหกรรม

โครงการวางท่อจัดจำหน่าย
และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-719-9555 ต่อ 221

ir@wha-up.com