หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:39
  • ราคาล่าสุด:
    6.95 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): +0.15 (2.21%)
    ปริมาณ (หุ้น): 15,363,100
ราคาสูงสุด : 7.05
ราคาต่ำสุด : 6.80
วันก่อนหน้า : 6.80
ราคาเปิด : 6.80

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

466 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

308 KB. | PDF