หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 12:06
  • ราคาล่าสุด:
    4.88 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): - (-%)
    ปริมาณ (หุ้น): 1,146,000
ราคาสูงสุด : 4.88
ราคาต่ำสุด : 4.84
วันก่อนหน้า : 4.88
ราคาเปิด : 4.88

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

363 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

329 KB. | PDF