เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2562 (15:53)

WHAUP

5.50

+0.05 (0.92%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

1,342,500

ราคาเปิด

5.50

วันก่อนหน้า

5.45

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.55 / 388,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.50 / 204,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.50 - 5.55

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.30 - 6.90


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %