หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2562 16:14
  • ราคาล่าสุด:
    5.50 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): +0.05 (0.92%)
    ปริมาณ (หุ้น): 1,632,800
ราคาสูงสุด : 5.55
ราคาต่ำสุด : 5.50
วันก่อนหน้า : 5.45
ราคาเปิด : 5.50

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

412 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

308 KB. | PDF